Unha das novidades na web este mes é a nosa Empanada de Montaña, unha empanada elaborada na panadería O Pan de Iria da Fonsagrada, con carne de Tenreira Galega Suprema das ganderías de ASGAFON (Asociación de Gandeiros A Fonsagrada).

Para que a nosa Empanada de Montaña chegue coa maior frescura a toda a península, prepárase na Fonsagrada cada xoves e envíase ese mesmo día, polo que en menos de 24 horas terala na túa casa.

Este mes de decembro, coa incorporación desta nova empanada galega á nosa tenda en liña, decidimos facer 3 sorteos. Sorteamos unha empanada na nosa páxina de Facebook, outra na nosa páxina de Instagram e unha terceira entre todos os pedidos que recibamos na nosa páxina web do 15 ao 31 de decembro.

Para participar, só tes que facer un pedido na nosa web entre esas datas e automaticamente entras no sorteo. A continuación, podes ver as bases legais do mesmo.

Moita sorte!

BASES LEGAIS SORTEO EMPANADA DE MONTAÑA

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOCIÓN

A Empresa ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DÁ FONSAGRADA con domicilio en Rúa dous Chaos, s/n. CP27100 - A Fonsagrada - Lugo, e identificada co número NIF G27368455 organiza o sorteo (en diante, “a Promoción”) de ámbito nacional, a desenvolver a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en España dacordo co disposto nos apartado requisitos de participación. A finalidade deste sorteo é premiar a fidelidade dos compradores da tenda en liña da marca.

2.-DATA DE INICIO E DATA DE FINALIZACIÓN

A Promoción iniciarase o 15/12/22 ás 20:00 e finaliza o 31/12/22 ás 23:59.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DA PROMOCIÓN Os requisitos de participación serán os seguintes:

- Poderán participar aquelas persoas que residan en España e sexan maiores de 18 anos.

- Só poderán participar aquelas persoas que realizasen un pedido na tenda en liña www.sondelugo.com entre as datas en que a promoción está activa.

- O pedido debe estar confirmado e pago correctamente. A devolución ou cancelación do pedido, implica a perda da participación ou o premio.

- Cada pedido realizado e pago que cumpra cos requisitos destas bases legais, implica unha participación no sorteo.

4.- CONDICIÓNS DA PROMOCIÓN E PREMIOS

Elixirase o gañador ou gañadora por medio dun sorteo aleatorio realizado cunha ferramenta en liña. Nesta ferramenta en liña introduciranse todos os números de pedido que cumpran os requisitos de participación e obterase un número de pedido aleatoriamente. Ese número de pedido será o gañador.

O gañador/a será comunicado a primeira semana de xaneiro de 2023 a través dos perfís sociais da marca en Facebook e Instagram, xunto co vídeo que certifique a validez do sorteo.

O premio consistirá en 1 empanada de carne de montaña de Asgafon, elaborada na Panadería-Pastelería O Pan de Iria.

O premio non se poderá trocar por diñeiro en metálico ou por calquera outro premio, nin pode ser obxecto de cambio ou alteración.

A Empresa gárdase o dereito de modificar o premio se ao día de declarar ao participante como gañador existisen problemas de stock do mesmo e, por tanto, imposibilidade de poder dar o mesmo.

A celebración do sorteo, así como a concesión do premio quedan suxeitos á normativa fiscal vixente.

O premio enviarase ao domicilio da persoa gañadora (unicamente a direccións de España peninsular) no prazo máximo dun mes desde a realización do sorteo.

5.- DESCUALIFICACIÓNS E PENALIZACIÓNS

Se se evidenciase que calquera dos Participantes non cumpre cos requisitos esixidos nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non fosen válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán automaticamente excluídos da Promoción perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude desta Promoción. A Empresa resérvase o dereito de declarar o sorteo deserto.

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A título enunciativo, pero non limitativo, non nos responsabilizamos das posibles perdas, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento da presente Promoción, así como tampouco nos responsabilizamos do uso que faga o Participante respecto do premio que obteña desta Promoción.

Non asumimos a responsabilidade en casos de forza maior ou caso fortuíto que puidesen impedir a realización da Promoción ou o goce total ou parcial do premio. No caso de que esta Promoción non puidese realizarse, ben por fraudes detectadas na mesma, erros técnicos, ou calquera outro motivo que non estea baixo o control da Empresa e que afecte ao normal desenvolvemento do Concurso, reservámonos o dereito para cancelar, modificar, ou suspender a mesma, incluíndo a páxina web de participación.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A Empresa responsable do tratamento dos seus datos é ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DÁ FONSAGRADA con domicilio en Rúa dous Chaos, s/n. CP27100 - A Fonsagrada - Lugo, e identificada co número NIF G27368455 . De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, cada participante coa aceptación destas Bases Legais consente que os seus datos persoais sexan incorporados a un ficheiro, titularidade desta, coa finalidade de xestionar o sorteo, así como difundir e dar publicidade aos seus resultados, e tramitar a entrega do premio.

Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación do tratamento, Portabilidad, esquecemento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas mediante o envío dun e-mail a sondelugo@sondelugo.com ou ben mediante carta dirixida a dirección arriba indicada achegando en ambos os casos copia dun documento identificativo.

Sen prexuízo de calquera outro recurso administrativo ou acción xudicial, o Participante terá dereito a presentar unha reclamación #ante unha Autoridade de Control, en particular no Estado membro no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción, no caso de que considere que o tratamento dos seus datos persoais non é adecuado á normativa, así como no caso de non ver satisfeito o exercicio dos seus dereitos. É por iso que o Participante declara ser informado das condicións sobre protección de datos persoais aceptando e consentindo o tratamento.

8.- CAMBIOS E ACEPTACIÓN

Reservámonos o dereito de modificar ou ampliar estas bases promocionais, na medida que non prexudique ou menoscabe os dereitos dos Participantes na Promoción. O mero feito de participar no sorteo implica que o Participante acepta totalmente as condicións destas Bases Legais.

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas bases legais rexeranse de conformidade coa lei española. Serán competentes para resolver calquera reclamación ou controversia que puidese exporse en relación coa validez, interpretación ou cumprimento destas bases os Xulgados e Tribunais da cidade de residencia do Participante.

Artículos relacionados

Pan e empanadas

Empanada da montaña - O Pan de Iria

Asgafon
52000001
19,80 €
Empanada de Tenreira Galega Suprema ASGAFON, panceta de porco e chourizo. 1 unidade de 800-900 gramos. Ingredientes de calidade, sen conservantes nin aditivos. A empanada da montaña envíase só os xoves, o mesmo día da súa preparación.

Comentarios (0)

Non hai comentarios
Produto engadido á lista de desexos

Utilizamos cookies propias para o correcto funcionamento da web e do seu servizo. Os de terceiros para coñecer mellor o tráfico da nosa web.