Legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

Datos identificativos do responsable

O titular desta páxina é a Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada con CIF Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada e enderezo social na Rua dos Chaos s/n, 27100 A Fonsagrada, Lugo .

USO DO SITIO WEB

A web proporciona o acceso a informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade de Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blogue ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Captura de información

Cookies de rastreo, conforme as seguintes reglas:

Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á súa dirección IP, data e hora de acceso, o hipervínculo que lle reenviou a estas, o seu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera a IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará a IP para identificar os seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros..

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, –o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos– así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

XERALIDADES

Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

.

Produto engadido á lista de desexos

Utilizamos cookies propias para o correcto funcionamento da web e do seu servizo. Os de terceiros para coñecer mellor o tráfico da nosa web.